Pikiel

O nas

Historia firmy

  • Szydłowiec wzniesiony został na kamieniu. Mieszkańcy miasta budowali swe domy na skale, a podłoże niektórych placów, na przykład Rynku Słomianego (obecnie Plac Wolności), stanowiła lita płyta piaskowcowa. Tradycje kamieniarskie sięgają początków powstawania osady, a więc XIV wieku.
  • 1922 rok - Adam Pikiel buduje zakład kamieniarski w Szydłowcu
  • 1925 rok - Adam Pikiel rozpoczął eksplatację kamieniołomu ,,Pikiel'
  • 1938 rok - Wacław Pikiel syn Adama przejmuje kamieniołom.
  • 1949 -1952 rok - okres gwałtownego wydobycia kamienia  ze skały ,,Pikiel' , wiązał się z odbudową miast polskich po wojennych zniszczeniach ( Trasa WZ w Warszawie, Pałac Kultury I Nauki ).
  • 1952 rok - kamieniołom zostaje znacjonalizowny na mocy dekretu I sekretarza KC PZPR.
  • 1962 rok - Wacław Pikiel buduje mały zakład kamieniarski
  • 1973 rok - Waldemar Pikiel dziedziczy pasję kamieniarską po ojcu Wacławie i przenosi firmę na Warszawskie Powązki.
  • 1977 rok - z uwagi na budowę trasy Powązkowskiej Waldemar Pikiel zmuszony jest przenieśc zakład do Szydłowca
  • 1998 rok - synowie Waldemara: Dariusz, Piotr i Robert rozpoczynają prace kamieniarskie w Warszawie